Indeklima

Et godt indeklima er et spørgsmål om trivsel og sundhed.

Mange nye huse er bygget så højisolerede og tætte, at det er nødvendigt med mekanisk ventilation for at sikre tilstrækkelig udskiftning af luften.
Dårligt indeklima giver ideelle livsvilkår for husstøvmider og danner grobund for råd, skimmelsvampe og andre mikroorganismer. Til skade for helbredet og boligen.

Et ventilationsanlæg eller et med varmegenvening skifter løbende den brugte og dårlige luft ud med filtreret, frisk og ren luft. Vi bruger kun autoriserede forhandlere, som f.eks. Genveks, Nilan, Duka one og Dafoss som også har kombineret løsninger Danfoss One varmegenvending hvor gulvvarme og radiatorer termostater kan elektronisk snakke sammen i et system som helhed. Så får man kun et sted via skærm eller App den nemmeste måde at styre sit indeklima på.

Det er vigtigt, at dimensioneringen på anlægget og installation og vedligehold af varmeanlæg bliver udført korrekt og i overensstemmelse med gældende regler.

Med os Varme og Energi ApS som partner har du en garanti for, at arbejdet altid er i orden.

Her på siden kan du læse mere om vores produkter og service. Du er altid velkommen til at kontakte os for råd, vejledning og favorable tilbud.

Ring til os på: 70 60 53 53

Ventilations- & Klimaanlæg

Et ventilationsanlæg og klimaanlæg har som udgangspunkt tre formål:
At regulere fugtigheden, at sikre ren indeluft og spare på energien. Derudover er et ventilationsanlæg og klimaanlæg med til at forebygge fugt og skimmel i bygninger.

Et godt ventilationsanlæg eller klimaanlæg giver et godt godt indeklima, hvilket har en positiv virkning på menneskers indlæringsevne og generelle trivsel. For de fleste mennesker består størstedelen af livet indenfor i vores hus, lejlighed, skole, institution eller på arbejdspladsen. Her kan et godt ventilationsanlæg eller klimaanlæg skabe en bedre hverdag, ved at den sikrer frisk luft i den rette temperatur uden at støje eller skabe træk. Med andre ord skal du helst ikke lægge mærke til dit ventilationsanlæg eller klimaanlæg, udover at den positive indflydelse den skal have på din tilværelse.

Vi svarer på telefon 70 60 53 53, eller e-mail VVS@varme-energi.dk​.

Forskellige former for Ventilation

Der findes forskellige former for ventilation, som man kan benytte sig af, hvis man ønsker et godt eller forbedret indeklima. Her kan du læse om de tre.

Den naturlige ventilation

Den mest simple og mest almindelige form for ventilation er naturlig ventilation. Her benyttes frisk luft udefra til at ventilere lokalet eller bygningen, i modsætning til at bruge ventilatorer til samme formål. Ved naturlig ventilation tilføres den friske luft gennem åbne vinduer, døre luftkanaler og ventiler.

Ulempen ved naturlig ventilation er, at det kan generere træk. Derfor kan man med fordel lufte ud når der ikke er nogen, eller bare få, mennesker i lokalet.

Den mekaniske ventilation

Mekanisk ventilation er når ventilationen sker gennem ventilatorer, som står for tilførslen af luft, samt udsugning. Dette gør det nemmere at holde den samme temperatur og ventilation end for eksempel naturlig ventilation. Ved mekanisk ventilation undgår man træk ved, at have gode udformede udeluftventiler.

Mekanisk ventilation kan med fordel tilpasses netop dit hjem ud fra netop dit behov. Her kan der både være konstant eller delvist udluftning, eller et anlæg som renser og recirkulerer den luft der allerede er i det pågældende lokale.

Ved mekanisk ventilation er det utrolig vigtigt, at man husker at denne form kræver rengøring og vedligeholdelse. Det er vigtigt, at alle ventiler, filtre, luftkanaler mm., holdes rene og klar, så de altid kan åbnes og lukkes. Hvis ikke anlægget rengøres og vedligeholdes jævnligt, så kan dette svække anlæggets ydeevne helt eller delvist.

Den hybride ventilation

Hvis du er i en situation hvor naturlig ventilation ikke er nok til at opretholde et sundt og godt indeklima, så kan det være nødvendigt at supplere dette med mekanisk ventilation. Dette kendes blandt andet som et hybrid ventilation. Her udnytter man fordelene for begge former for ventilation, ved at man skifter mellem de to metoder efter behov, samt yderligere omstændigheder. På denne måde skabes det bedste indeklima, som ydermere er energibesparende.

Vi svarer på telefon 70 60 53 53, eller e-mail VVS@varme-energi.dk​.


Kontakt os og få et tilbud