Nyt energitilskud: Dét skal du vide

Du har måske hørt det. Energitilskuddet er vedtaget, og det betyder klækkelige beløb til bygherren, der ønsker at energirenovere. Helt konkret er der tilskud til nye vinduer, isolering, varmepumper og ventilation med varmegenvinding. Og som en del af tilskuddet skal man bruge en håndværker til opgaven. Får du også mange spørgsmål fra bygherren? Så få svarene her.

Hvem kan søge tilskuddet?

Det er bygherre, som bor i helårsboliger, der kan søge tilskuddet. Og det er både privatpersoner og foreninger, der kan søge puljen:

 • Privatpersoner
 • Private andelsboligforeninger eller moderejendomme for bebyggelser er opdelt i ejerlejligheder, der anvendes som helårsboliger
 • Virksomheder, dvs. aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (undtagen interessentskaber), foreninger, legater eller selvejende institutioner, samt almene boliger til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i helårsbebyggelse

Det er IKKE muligt at søge tilskud til et sommerhus eller kolonihaven, når den ikke er registreret som en helårsbolig på BBR.

Hvad kan bygherren få tilskud til?

Vi anbefaler, at du læser vores artikel om det nye energitilskud, hvor vi udspecificerer, hvad der gives tilskud til, da der står en masse med småt i bekendtgørelsen. Eksempelvis stilles der krav til bestemte modeller og hvilken varmekilde man skal skifte fra for at få en varmepumpe. Som udgangspunk kan du få tilskud til:

 • Isolering (minus hulmur og isolering af krybekælder op mod gulv)
 • Nye vinduer
 • Ventilation med varmegenvinding
 • Varmepumper: Luft til vand og luft til jord (jordvarme)
 • Energimærkning (hvis det bruges til at søge om tilskud)

Hvor kan man søge om tilskuddet

Det er Energistyrelsen, der står bag tilskuddet og bygherre kan søge om tilskud på Energistyrelsens hjemmeside eller på https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

Der er 6 steps som bygherren skal følge:

Step 1: Beregning af tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner her.

Step 2: Anskaf et energimærke, hvis ikke der ikke er et gyldigt på boligen. Som noget nyt skal man nemlig bruge et energimærke til at søge om energitilskud (dog ikke til varmepumper)

Step 3: Find dokumenter frem:

 • NemID
 • Dokumentation for ejerskab, f.eks. fra tinglysning.dk
 • Energimærkningsnummer, find det på forsiden af rapporten
 • Liste over de forbedringer, der skal udføres
 • Udfyldt ansøgererklæring (word)

Step 4: Søg tilskud i Energistyrelsens ansøgningsportal

Step 5: Afvent svar fra Energistyrelsen, da man ikke må påbegynde renoveringen før der fra Energistyrelsen er givet tilsagn om energitilskud, og hvor meget man får i tilskud.

Step 6: Find en håndværker, der kan udføre opgaven

Hvor meget kan bygherren få i tilskud?

Energistyrelsen, der står bag ordningen, har lavet en tilskudsberegner på deres hjemmeside eller på SparEnergi.dk – hvor bygherren kan slå en adresse op og se, hvor meget man estimeret kan få i tilskud.Eksempel på besparelser:Ifølge beregningerne er der over 50.000 kroner i tilskud til vinduer og mere end 25.000 kroner i tilskud til varmepumper og ventilation.

Her kan du se hvad man kan få i tilskud til varmepumper

Opvarmet arealLuft/ Vand A++Luft/ Vand A+++Jordvarme A++Jordvarme A+++
Under 75 m222.00026.00028.00033.000
76 m2 – 100 m222.00026.00028.00033.000
101 m2 – 150 m224.00028.00030.00035.000
151 m2 – 200 m226.00031.00032.00038.000
201 m2 – 250 m228.00033.00035.00041.000
251 m2 – 300 m230.00036.00037.00044.000
Over 300 m231.00037.00038.00045.000

Må man påbegynde renoveringen med det samme?

Nej. Bygherren skal først have en forhåndsgodkendelse fra Energistyrelsen FØR man påbegynder renoveringen og FØR vedkommende indgår en aftale med håndværkeren og indkøber materialer.

Må bygherren acceptere tilbuddet fra håndværkeren?

Nej, bygherren må ikke indgå en endelig aftale med dig som håndværker før vedkommende har fået en forhåndsgodkendelse fra Energistyrelsen. Bygherren må dog gerne have indhentet tilbud på arbejdet, få lavet en projektbeskrivelse eller fået udarbejdet en energimærkning inden.

Hos Varme og Energi ApS opfordrer vi altid bygherre til at booke et rådgiverbesøg for at få en god dialog inden, så man som bygherre kender til omfanget af projektet og mulighederne i boligen.

Kan håndværkeren hjælpe med ansøgningen?

Ja, vi kan godt hjælpe. I ansøgningsportalen på Energistyrelsens hjemmeside kan bygherren nemlig invitere andre personer til at hjælpe med ansøgningen. Dette gør vi dog kun såfremt det ønskes og mod betaling for den tid der forbruges

Hvor hurtigt bliver et projekt godkendt?

Vi kan læse os frem til, at der kan gå op til 4 uger før Energistyrelsen forhåndsgodkender projekterne og aftalen med håndværkeren kan indgås.

Hvornår skal bygherren have et gyldigt energimærke?

For at få energitilskud skal bygherren have et gyldigt energimærke på hånden. Dog IKKE når vedkommende søger om tilskud til varmepumper og jordvarme.

Er bygherrens energimærke ældre end den 1. oktober 2012, så skal det også fornyes.

Får bygherren tilskud på energimærket?

Ja, hvis bygherren bruger energimærket til at søge energitilskuddet, så kan han eller hun få tilskud på det. Når bygherren ansøger om tilskuddet hos Energistyrelsen kan man klikke af, at man også har fået et nyt energimærke i samme ombæring.

Hvad hvis puljen lukkes?

Der kommer flere puljer til energirenoveringer de kommende år.

Kan bygherren kombinere energitilskud og håndværkerfradrag?

Nej. Man må ikke kombinere energitilskuddet med andre tilskudspuljer eller lign.

Hvad kræver en VE-godkendelse?

For varmepumper gælder, at installationen skal udføres af en virksomhed, der er godkendt efter VE- godkendelsesordningen til montering af varmepumper. Dog gælder dette krav ikke for varmepumper installeret før d. 1. april 2021. Hvis varmepumpen bliver installeret inden denne dato, behøver man ikke benytte en VE-godkendt installatør.

Hvordan kan man bruge det overfor kunden?

Skal du besøge en kunde for at afgive tilbud på en opgave, så spørg aktivt ind til om kunden er bekendt med energitilskuddet og har søgt. På den måde viser du, at du gerne vil være den faglige rådgiver og hjælpe kunden godt på vej mod en mere energivenlig bolig.

Hvor kan jeg få mere info?

Du skal kontakte Energistyrelsen, hvis du vil vide mere om deres pulje på:
Mail: bygningspuljen@ens.dk eller tlf.: 51674305
Du kan læse hele bekendtgørelsen her.