Gasmåler

Professionel montering af gasmåler

Her hos Varme & Energi tilbyder vi installation og nedtagning af gasmålere til komfurer og gaskogeplader. For at give dig et bedre overblik har vi her på siden samlet et overblik over hvad ydelserne indebærer, samt at forsøge at besvare en række ofte stillede spørgsmål i relation til gasmålere.

Hvorfor har man en gasmåler?

En gasmåler er i sin enkelhed en måler, der viser hvor meget gas der løber igennem et gasrør. Det bruges, så leverandøren af gassen ved hvor meget gas, der bruges, så de kan opkræve penge herefter. Derfor er det også nødvendigt at have installeret en gasmåler, hvis man har en aktiv gasledning.

Hvad koster det at få en gasmåler?

Gasmåleren udleveres uden beregning af gasselskabet til os når vi får opgaven og det er derfor arbejdstiden, der bruges på kørsel, installation samt ekstra materialer, der i store træk afgør prisen. Til gengæld er der ikke nogle gebyrer forbundet med at have en gasmåler sat op. Den er mekanisk, og den bruger derfor heller ikke strøm til at udføre målingen. Det er i stedet mængden af gas og prisen på denne, man skal være opmærksom på.

Beregn din pris her

Hvordan opsættes en gasmåler?

Hos Varme og Energi tilbyder vi som nævnt at opsætte en gasmåler. Ved opsætningen demonteres en eventuel gammel gasmåler, og den nye opsættes ved siden af gashovedstrengen, hvortil den tilsluttes. Den fylder ikke ret meget og er derfor sjældent mere i vejen end gasrørene er i sig selv. Hertil fører vi også op til 5 meter gasrør hen til kogepladen eller komfuret, hvor dette også tilsluttes.

Ting, man bør være opmærksom på

Vi tilbyder løsningen, fordi opgaven skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. Derudover er der nogle ting man skal tænke over, inden en eventuel gasmåler kan sættes op og der kan føres tilslutning til enten komfur eller kogeplade.

  • Komfuret eller kogepladen skal være godkendt til Naturgas eller Bygas2, hvilket de som regel er hvis de er af nyere dato.
  • Bordpladen skal på forhånd være udskåret til en eventuel kogeplade.
  • Hvis de ikke allerede er installeret, skal der være gasdysser til rådighed så komfuret kan omdyses til den korrekte gasart.
  • Derudover skal man sørge for at der er mulighed for frisk luft og et emfang, såsom en emhætte, i rummet hvor gasapparatet tilsluttes.
  • Der skal tilsluttes strøm til et gaskomfur eller gaskogeplade, og er der ikke en stikkontakt i forvejen til dette, skal en sådan kontakt opsættes af en autoriseret elinstallatør.

Vi tager os af at anmelde installationen til enten Hofor eller HNM-naturgas.

Hvordan aflæses en gasmåler?

Man skal som forbruger af gas som regel selv aflæse gasmåleren og indberette det til gasselskabet. Dette gøres som udgangspunkt én gang årligt, men det kan du finde ud af via kontakt til leverandøren, eller på deres hjemmeside. Ellers kontakter de fleste gasselskaber dig i god tid inden aflæsningen skal foretages.
På din nye gasmåler vil du kunne se en række tal, og aflæsningen foretages ved at angive disse til gasleverandøren. Tallene læses fra venstre mod højre, og du behøver ikke inkludere eventuelle nuller forrest, og i de fleste tilfælde heller ikke decimalerne efter kommaet. I dag er det normalen, at aflæsningen angives online, som oftest via et link du får tilsendt, når gasleverandøren minder dig om at det er tid til aflæsningen.

Beregn din pris her

Hvordan nedlægges en gasmåler?

Gasmåleren er forbundet direkte til gasrøret, og man må derfor ikke på egen hånd forsøge at fjerne den. Hvis man ikke længere har brug for gas fordi man i husstanden overgår til en anden opvarmningsform, nedtages gasmåleren som regel som en del af arbejdet med den nye opsætning. Dette er også tilfældet når vi eventuelt udskifter en ældre gasmåler med en ny.