Alt du bør vide om håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag for 2021 er grønne fradrag. Dvs. at man med håndværkerfradraget kan få fradrag på op til 25.000 kroner pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af sin bolig i 2021. Altså en fordobling af fradraget i 2020, hvor det var 12.500 kr. På denne side kan du læse hvordan du kan bruge håndværkerfradraget.

Hvordan får man håndværkerfradrag?

 • Man kan kun få fradrag for håndværkerens arbejdsløn (inkl. moms). Man kan altså ikke få fradrag for materialer eller arbejde man selv har udført.
 • For at få håndværkerfradrag skal man betale for det udførte arbejde med MobilePay eller bankoverførsel.
 • Når man har betalt regningen for det udførte arbejde kan man indberette det til skat og få håndværkerfradraget.

Hvor meget kan jeg få i håndværkerfradrag?

Der er afsat 340 millioner kroner på finansloven til at hæve loftet for både håndværker- og servicefradraget. Det vil sige, at privatpersoner i 2021 kan få fradrag for op til 25.000 kroner af håndværkerens løn når arbejdet er udført og betalt. Det er også muligt at få servicefradrag for op til 25.000 kroner. Skatteværdien for servicefradraget er hævet fra 27% til 35%. Skatteværdien på håndværkerfradraget er fortsat på 27%, men kan variere fra kommunerne imellem.

Indberet håndværkerfradraget og spar mange penge

Når du har indberettet det udførte arbejde til skat kan du med et simpelt regnestykke finde frem til det beløb du reelt sparer. Det er de 27% du skal finde frem til.

Eksempel v/ 1 person:
Udskiftning af Gasfyr og radiatortermostatventiler inkl. vejrkompenseringsanlæg

Samlet entreprisesum: 76.000
Arbejdslønnen udgør 52.000
Maksimalt fradrag ved en person: 25.000

27 % af 25.000 = 6.700 kr.

Eksempel v/ 2 personer:
Udskiftning af Radiatorer og nye ventiler med intelligent urstyring

Samlet entreprisesum: 76.000
Arbejdslønnen udgør 52.000
Maksimalt fradrag ved to personer: 50.000

27 % af 50.000 = 13.400 kr.

Sådan indberettes håndværkerfradraget

 1. Log ind på SKAT.dk.
 2. Vælg forskudsopgørelse for det år, hvor du har fået udført håndværkerarbejde.
 3. I feltet ”Håndværkerfradrag” indtastes det håndværkerens arbejdsløn som angivet på den faktura du har fået fra håndværkeren.
 4. Herefter skal du udfylde firmaets CVR-nummer, betalingsdato og den samlede arbejdsløn.
 5. Når du har godkendt indtastningen vil fradraget blive anført på din årsopgørelse.

Hvem kan få håndværkerfradraget?

 • Personer, der er over 18 år og som er skattepligtige i Danmark.
 • Man kan få håndværkerfradrag til alle typer boliger og sommerhuse så længe, at man selv betaler for arbejdet.
 • Ved arbejde udført i helårsbolig er der krav om at man skal bo dér mens arbejdet udføres.
 • Ved arbejde udført i fritidsbolig er det kun ejerne, der kan få fradraget.

Er der nogle frister for at få håndværkerfradrag?

Ja, for at få håndværkerfradrag for arbejde udført i 2020, på op til 12.500 kr, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2021.

For at få håndværkerfradrag for arbejde udført i 2021, på op til 25.000 kr, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2022.

Betales der for arbejdet senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

Hvilke typer arbejde kan man ikke få fradrag for?

 • Man kan ikke få fradrag hvis arbejdet ikke betales digitalt
 • Man kan ikke få fradrag for nybyggeri
 • Man kan ikke få fradrag for arbejde, som er finansieret af boligforeningers fælles udgifter
 • Man kan ikke få fradrag for renoveringsarbejde, hvis man ikke har adresse på bopælen

Kan man få både håndværkerfradrag og energitilskud?

Nej, man kan ikke få fradrag for arbejde, som man også har modtaget tilskud til.

Ønsker du at vide mere om energitilskuddet, så kan du læse mere om det her: energihjem.dk/tilskud.

Håndværkerfradrag for tidligere år

De sidste tre år har man kunnet få håndværkerfradrag for de samme ydelser, som man kan i 2021, men beløbet var kun 12.000-12.500 kr.

Hvilke typer arbejde kan man få håndværkerfradrag for?

Energibesparelse – f.eks. isolering af ydervægge og udskiftning af døre og vinduer

Tagisolering. F.eks.:

 • Carport, garage og udestue (hvis boligen deler samme tagkonstruktion).

  Fradraget kan ikke bruges til genetablering, så man kan ikke få fradrag for udskiftning af tag, som f.eks. i forbindelse med efterisolering.

Reparation og optimering af skorsten. F.eks.:

 • Indvendig isolering af skorstensrør
 • Montering af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenens højde

Udskiftning af vinduer, vinduesglas, terrassedøre med glasrude. F.eks.:

 • Nye vinduer og vinduesglas
 • Nye terrassedøre og altandøre, hvor størstedelen består af glas
 • Montering af forsatsvinduer

  Fradraget kan ikke anvendes hvis der tale om vindueshul, der skal laves om til dørhul eller omvendt. Det kan heller ikke anvendes til nye vindues- eller dørhuller, reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv. F.eks.:

 • Nye døre

  Dørlåse kan kun omfattes af fradraget hvis der er tale om udskiftning af yderdøre og terrassedøre.

Isolering af ydervægge. F.eks.:

 • Udvendig isolering
 • Hulmursisolering

  Fradraget kan ikke benyttes til genetablering, bortset fra reperation af huller, der er skabt i forbindelse med hulmursisolering.

Gulvisolering. F.eks.:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder.

  Fradraget kan ikke benyttes med genetablering, så man får ikke fradrag for nye gulve, der er lagt i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg. F.eks.:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

  Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

Energiforsyning – f.eks. solceller, varmeanlæg, ventilation m.m

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

  Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler. F.eks.:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Etablering af stikledning

  Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper. F.eks.:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation. F.eks.:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Klimasikring – fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn. F.eks.:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

  Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Andre grønne ydelser – f.eks. udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag). F.eks.:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

  Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder. Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag

Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

  Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen. Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Radonsikring. F.eks.:

 • Radonudsugning

Bredbånd og tyverialarm

Tilslutning til bredbånd

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer

  BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

– Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.