Book os online døgnet rundt​

VVS-montør​

EL-installatør​

Hvorfor skal Andels og ejerforeninger bruge EL-Tjek

​Mange Andelsforeninger har fået øjnene op for, at det er hensigtsmæssigt at få en

autoriseret EL-Installatør til at gennemgå EL-Installationerne og i et lejemål der renoveres eller fraflyttes, altså et EL-Tjek. Med EL-synet på hånden bevirker det, at man kan nå at få rettet evt. ulovlige installationer inden videresalg og få det med på refusionsopgørelsen. Mange andelsforeninger har brug for disse EL-Tjek eftersyn, for at holde bestyrelsen fri for ansvar i forbindelse med salg af lejligheder.

​Efter et EL-Tjek, hvem har så ansvaret for ulovlige EL-installationer?​

Som udgangspunkt har foreningen ansvaret for det vi kalder fælles installationerne (typisk de lodrette ledningsføringer) og andelshaveren har ansvaret for de installationer der forsyner lejligheden (fra el-tavlen). Begge parter har dog pligt til at sikre, at EL-installationerne er udført i overensstemmelse med bygningsreglementet og DS/EN 60364 SB afsnit 6, på denne måde er der større chance for ikke at rende ind i problemer, ved næste EL-Tjek.

​Ombygninger kan have fatale konsekvenser, derfor vigtigt med et EL-Tjek.

Vi oplever ofte, at en andelshaver får ændret på fælles installationerne i forbindelse med ombygning af badeværelse og køkken, sammenlægning af lejligheder ol. Det er typisk gamle installationer som klemmekasser mm der bliver skjult. Beboeren har som oftest kun fokus på, at installationen skal skjules eller fylde så så lidt som muligt uden hensyntagen til funktionaliteten af installationerne. Dette bevirker således at installationerne er ufremkommelige når de skal serviceres osv. 

Derfor foreslår vi altid foreningen, at pålægge beboere der skal ind på fælles installationerne om, at få udført et EL-Tjek.

EL-Tjek er ikke et juridisk dokument.

​Der findes endnu ikke nogen standard for EL-Tjek for andels og ejer-forlejligheder, men der er stor tradition for EL-eftersyn i El-branchen i forbindelse med hussalg. I Varme & Energi ApS har vi udviklet vores eget system, som giver både fra- og indflytter samt forenings bestyrelse, en rimelig tryghed over, at EL-Installationerne er udført efter reglerne på området. Ved gennemgang af EL-installationer bliver der foretaget en visuel kontrol af den del af installationen som er synlig. EL-Tjek synsrapporten er udarbejdet som en stikprøvekontrol

HVAD INDEBÆRER ET EL-Tjek.

​Et El-tjek indeholder kun stikprøver på de synlige installationer og dele. Det betyder, at

der eksempelvis ikke fjernes sænkede lofter, hvorfor skjulte funktionsfejl eller ulovlige

forhold ikke fremgår af elinstallationsrapporten.

Ved et EL-tjek kontrolleres følgende:

  • EL-tavler Kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
  • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
  • Lavvolts-installationer
  • EL-installationer
  • Beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele
  • Vurdering af risikoen for elektriske stød

ET EL-Tjek OMFATTER IKKE:

​Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker installationernes funktionsdygtighed nævneværdigt. Dele af El-installationen, der var utilgængelige under dit EL-Tjek.

El-installationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning) omfattes heller ikke af dit EL-Tjek.

Ligeledes omfatter et EL-Tjek heller ikke hårde hvidevarer, andre brugsgenstande og om El-installationen er tidssvarende. Det er vigtigt, at der er foretaget et EL & VVS-eftersyn før salg eller køb af en andelsbolig.

Det er din sikkerhed for, at alle tilgængelige installationer er lovlige og funktionsdygtige – både som sælger og køber.

varmeanlæg vvs helsingør espergærde   ​Firmaoplysninger​​

Varme & Energi ApS

​​​CVR: ​33865821​​

Telefon: 70 60 53 53

blikkenslager vvs helsingør espergærde Her finder du os​

Charlottenlund (Lager)

Ordrupvej 35 C

2920 Charlottenlund

Helsingør (Lager)

​Murergade 5 B 

3000 Helsingør

Espergærde (Administration & Hovedkontor)

Hovvej 28

3060 Espergærde

Hørsholm (Lager)

Erantisvej 12

2970 Hørsholm​

varmeanlæg vvs helsingør espergærde  Kontaktoplysninger

google+icon​  facebookikon  instagram varme energi

Ring mig op på:​ 70 60 53 53